HOTLINE: 0942587886
  • Yahoo Mr. Tuấn: 0942587886
  • Yahoo Kinh Doanh
  • Yahoo Kỹ Thuật

Thông báo chuyển bãi máy, xưởng sửa chữa về: 987 Ngô gia tự, Long biên, Hà nội

Hiện tại công ty chuyển  bãi máy, xưởng sửa chữa từ 47 nguyễn văn linh, long biên về: 987 Ngô gia tự, Long biên, Hà nội

vậy khách hàng có nhu cầu đến làm việc xin vui lòng tới địa chỉ mới!

công ty TNHH Điện Thủy Khí Hà Nội trân trọng kính báo!